Krzyślak, Bolesława. 2012. „Kościół św. Jana Ewangelisty W Bralinie. Przyczynek Do dziejów Ewangelickiej Architektury Sakralnej Na Pograniczu śląsko-Wielkopolskim”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń), 155-74. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.7.