Szczepaniak, Maciej. 2012. „Zapytania Kard. Augusta Hlonda Rozpatrywane Przez Kongregację Świętego Oficjum Za Pontyfikatu Piusa XI”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń), 215-30. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.10.