Dąbrowska, Magdalena. 2012. „Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między Literaturą I Katolicyzmem”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń):301-32. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13.