Nosek, Elżbieta M., i Janusz Stępiński. 2011. „Badania Metaloznawcze poznańskiego Miecza św. Piotra Z Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 6 (styczeń), 77-103. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.7.