Rybacki, Rafał. 2011. „Rok 1968 W działalności Duszpasterskiej Arcybiskupa Antoniego Baraniaka”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 6 (styczeń):211-30. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.12.