Dąbkowska, Monika. 2010. „Poreformacki kościół Pw. św. Michała Archanioła W Choczu.Dzieje, Architektura I Organizacja Przestrzeni Sakralnej, Problematyka Konserwatorska”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 5 (styczeń):53-65. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.3.