Taisner, Remigiusz. 2010. „Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich W Poznaniu „przy Farze"1 W Latach 1893-1904 Pod Patronatem Ks. Antoniego Stychla”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 5 (styczeń), 99-136. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6.