Neumann, Piotr Franciszek. 2009. „O kościele I Kapitule św. Mikołaja W Poznaniu Na Zagórzu U schyłku XVIII Wieku”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 4 (styczeń):103-65. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.4.