Weiss, A. (2018) „Filadelfia wielkopolskiego duchowieństwa diecezjalnego z roku 1777”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 97-126. doi: 10.14746/e.2003.1.4.