hr. Ledóchowski, M. (2018) „W stulecie śmierci kardynała Mieczysława Ledóchowskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (1), s. 127–134. doi: 10.14746/e.2003.1.5.