Marciniak, A. (2018) „Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 155-174. doi: 10.14746/e.2003.1.8.