Dębiński, J. (2018) „Poznański okres życia i działalności biskupa Karola Mieczysława Radońskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (1), s. 205–229. doi: 10.14746/e.2003.1.12.