Wilczyński, L. (2018) „Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu i Kancelaria Prymasa Polski w dwudziestoleciu międzywojennym”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 261-274. doi: 10.14746/e.2003.1.14.