Fąka, M. (2018) „Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 275-292. doi: 10.14746/e.2003.1.15.