Kaczmarek, K. (2018) „Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 293-299. doi: 10.14746/e.2003.1.16.