Wilczyński, L. (2018) „ 208”., Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (1), s. 304–306. doi: 10.14746/e.2003.1.19.