Lenort, F. (2018) „STUDIA Z HISTORII USTROJU I PRAWA. KSIĘGA DEDYKOWANA JERZEMU WALACHOWICZOWI. Pod redakcją Henryka Olszewskiego. Poznań 2002 ss. 495. Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tom VII.”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(1), s. 306-308. doi: 10.14746/e.2003.1.20.