Kóčka-Krenz, H. (2018) „Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(2), s. 39-56. doi: 10.14746/e.2006.2.3.