Lange, M. (2018) „Fundacja i działalność kapituły kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła w Głuszynie od roku 1296 do początku XVI wieku”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (2), s. 57–98. doi: 10.14746/e.2006.2.4.