Biesiada, J. (2018) „Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (2), s. 271–307. doi: 10.14746/e.2006.2.12.