Dębiński, J. (2018) „Korespondencja biskupa Karola Mieczysława Radońskiego ze Stolicą Apostolską w okresie II wojny światowej”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(2), s. 309-342. doi: 10.14746/e.2006.2.13.