Zieliński, Z. (2018) „Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(2), s. 343-350. doi: 10.14746/e.2006.2.14.