Przykucki, M. (2018) „Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (2), s. 359–366. doi: 10.14746/e.2006.2.16.