Koczerska, M. (2018) „Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (2), s. 371–375. doi: 10.14746/e.2006.2.18.