Lenort, F. (2018) „Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (2), s. 375–376. doi: 10.14746/e.2006.2.19.