Sikorski, D. A. (2018) „Studia nad baptysteriami w Polsce x wieku I: Poznań, Ostrów Tumski”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (11), s. 7–48. doi: 10.14746/e.2016.11.1.