Czyżak, M. (2018) „Marcin syn Pawła z Gołocic (zm. 1448) – wikariusz katedry i notariusz kapituły gnieźnieńskiej, archidiakon i oficjał pomorski, skryptor kanonu mszalnego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (11), s. 49–65. doi: 10.14746/e.2016.11.2.