Wolniewicz, M. (2018) „Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (11), s. 283–302. doi: 10.14746/e.2016.11.10.