Brzeziński, M. (2018) „Sanktuaria archidiecezji poznańskiej – rola, zadania, znaczenie”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (11), s. 303-319. doi: 10.14746/e.2016.11.11.