Wilczyński, L. (2018) „Pobór kleryków do wojska jako forma represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (12), s. 173-207. doi: 10.14746/e.2017.12.6.