Skierska, I. (2018) „Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 0(10), s. 23-42. doi: 10.14746/e.2015.10.2.