Woźniak-Raciborska, M. (2018) „Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (10), s. 43–112. doi: 10.14746/e.2015.10.3.