Kronthal, A. (2018) „Z prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Ein unbekanntes Posener Museum”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (10), s. 193–205. doi: 10.14746/e.2015.10.7.