Neumann, P. F. (2018) „Wspomnienie o matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek do historii poznańskich karmelitanek bosych”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (10), s. 285–385. doi: 10.14746/e.2015.10.10.