Lewandowski, I. (2018) „Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (13), s. 7-26. doi: 10.14746/e.2018.13.1.