Filipiak, A. (2018) „Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (13), s. 203–223. doi: 10.14746/e.2018.13.9.