Prokop, K. R. (2014) „Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 41–90. doi: 10.14746/e.2014.9.3.