Gryzińska-Sawicka, N. i Poklewska-Koziełł, M. (2014) „Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 91-108. doi: 10.14746/e.2014.9.4.