Pawlak, P. i Wesołowska, P. (2014) „Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 109–126. doi: 10.14746/e.2014.9.5.