Tomczak, S. B. (2014) „Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 127-152. doi: 10.14746/e.2014.9.6.