Zając, P. (2014) „Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 187–222. doi: 10.14746/e.2014.9.8.