Szczepaniak, M. (2014) „Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 223–236. doi: 10.14746/e.2014.9.9.