Marciniak, K. (2014) „Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (9), s. 289–320. doi: 10.14746/e.2014.9.13.