Kusztelski, A. (2013) „Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (8), s. 41–62. doi: 10.14746/e.2013.8.3.