Antowska-Gorączniak, O. (2013) „Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Budowa, ikonografia, źródła archeologiczne”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (8), s. 125–139. doi: 10.14746/e.2013.8.6.