Lenort, F. (2013) „„Gazeta Kościelna« (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny» (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (8), s. 207–235. doi: 10.14746/e.2013.8.9.