Krzyślak, B. (2013) „Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (8), s. 237–281. doi: 10.14746/e.2013.8.10.