Krucki, Łukasz (2013) „Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (8), s. 317–330. doi: 10.14746/e.2013.8.12.