Czyżak, M. (2012) „Michał Koza, syn Andrzeja z Domasławia, pleban w Słupcy w latach 1439-1447. Wypisy z akt oficjalatu gnieźnieńskiego”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 7–21. doi: 10.14746/e.2012.7.1.