Sprenger, M. (2012) „Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, (7), s. 23-46. doi: 10.14746/e.2012.7.2.